תרגום מובנה

נארוטו שיפודן \ מסעות ההוריקן פרקים 1-200 תרגום מובנה לצפייה ישירה

narutocalendar08

נארוטו שיפודן הוא המשך הסדרה של נארוטו
נארוטו שיפודן התחיל כאשר נארוטו עזב בפרק 220 עם גי'ראיה
ואז הוא חזר ומשם ניהיה נארוטו שיפודן
נארוטו כבר לא ילד קטן הוא גבוהה והוא שינה בגדים ניהיה יותר חזק שינה את המגן המצח שלו
הוא התאמן במשך שנתיים וחצי עם גי'ראיה וכשהם חזרו הוא מייד החל בחיפוש אחרי סאסקה

קרדיט :קבוצת DB ואיתי ברנדס

 

1

www.putlocker.com

2

www.putlocker.com

3

www.putlocker.com

4

www.putlocker.com

5

www.putlocker.com

6-7

www.putlocker.com

8-9

www.putlocker.com

10

www.putlocker.com

11

www.putlocker.com

12

www.putlocker.com

13

www.putlocker.com

14

www.putlocker.com

15

www.putlocker.com

16

www.putlocker.com

17

www.putlocker.com

18

www.putlocker.com

19

www.putlocker.com

20

www.putlocker.com

21

www.putlocker.com

22-23

www.putlocker.com

24

www.putlocker.com

25

www.putlocker.com

26

www.putlocker.com

27

www.putlocker.com

28

www.putlocker.com

29-30

www.putlocker.com

31

www.putlocker.com

32

www.putlocker.com

33

www.putlocker.com

34

www.putlocker.com

35

www.putlocker.com

36-37

www.putlocker.com

38

www.putlocker.com

39

www.putlocker.com

40-41

www.putlocker.com

42

www.putlocker.com

43

www.putlocker.com

44

www.putlocker.com

45

www.putlocker.com

46

www.putlocker.com

47

www.putlocker.com

48

www.putlocker.com

49

www.putlocker.com

50

www.putlocker.com

 

הורדה

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

פרקים 51-100

 

51-52

www.putlocker.com

53

www.putlocker.com

54

www.putlocker.com

55

www.putlocker.com

56

www.putlocker.com

57-58-59

www.putlocker.com

60

www.putlocker.com

61-62

www.putlocker.com

63

www.putlocker.com

64-65

www.putlocker.com

66

www.putlocker.com

67

www.putlocker.com

68-69

www.putlocker.com

70

www.putlocker.com

71

www.putlocker.com

72

www.putlocker.com

73-74

www.putlocker.com

75

www.putlocker.com

76-77

www.putlocker.com

78-79

www.putlocker.com

80

www.putlocker.com

81

www.putlocker.com

82

www.putlocker.com

83

www.putlocker.com

84

www.putlocker.com

85

www.putlocker.com

86-87

www.putlocker.com

88

www.putlocker.com

89

www.putlocker.com

90

www.putlocker.com

91

www.putlocker.com

92

www.putlocker.com

93

www.putlocker.com

94

www.putlocker.com

95

www.putlocker.com

96-97

www.putlocker.com

98

www.putlocker.com

99

www.putlocker.com

100

www.putlocker.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

 

101

www.putlocker.com

102

www.putlocker.com

103

www.putlocker.com

104

www.putlocker.com

105

www.putlocker.com

106

www.putlocker.com

107

www.putlocker.com

108

www.putlocker.com

109

www.putlocker.com

110

www.putlocker.com

111

www.putlocker.com

112

www.putlocker.com

113

www.putlocker.com

114-115

www.putlocker.com

116-117-118

www.putlocker.com

119-120

www.putlocker.com

121

www.putlocker.com

122

www.putlocker.com

123

www.putlocker.com

124

www.putlocker.com

125

www.putlocker.com

126

www.putlocker.com

127-128

www.putlocker.com

129-130

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

 

פרקים 151-200

 

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.putlocker.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

www.fileflyer.com

 1- איטי: veevr.com מהיר – veevr.com
2- veevr.com מהיר -http://veevr.com/videos/AJPvQJ-sf
3- veevr.com מהיר veevr.com
4- veevr.com מהיר veevr.com
5- veevr.com מהיר veevr.com
6+7- veevr.com מהיר veevr.com
8+9- veevr.com מהיר veevr.com
10- veevr.com מהיר veevr.com
11- veevr.com מהיר veevr.com
12- veevr.com מהיר veevr.com
13- veevr.com מהיר veevr.com
14- veevr.com מהיר veevr.com
15- veevr.com מהיר veevr.com
16- veevr.com מהיר veevr.com
17- veevr.com מהיר veevr.com
18- veevr.com מהירveevr.com
19- veevr.com מהיר veevr.com
20- veevr.com מהיר veevr.com
21 – veevr.com
22-23- veevr.com מהיר veevr.com
24- www.putlocker.com מהירveevr.com
25- veevr.com מהיר veevr.com
26- veevr.com מהיר veevr.com
27- veevr.com מהיר veevr.com
28- veevr.com מהיר veevr.com
29+30- veevr.com מהיר veevr.com
31- veevr.com מהיר veevr.com
32- veevr.com מהיר veevr.com
33- veevr.com מהיר veevr.com
34- veevr.com מהיר veevr.com
35- veevr.com מהיר veevr.com
36-37- veevr.com מהיר veevr.com
38- veevr.com מהיר veevr.com
39- veevr.com מהירwww.putlocker.com
40+41- veevr.com מהירwww.putlocker.com
42- veevr.com מהירwww.putlocker.com
43- veevr.com מהירwww.putlocker.com
44- veevr.com מהירwww.putlocker.com
45- veevr.com מהירwww.putlocker.com
46- veevr.com מהירwww.putlocker.com
47- veevr.com מהירwww.putlocker.com
48- veevr.com מהירwww.putlocker.com
49- veevr.com מהירwww.putlocker.com
50- veevr.com מהירwww.putlocker.com
51+52- veevr.com מהירwww.putlocker.com
53- veevr.com מהירwww.putlocker.com
54- veevr.com מהירwww.putlocker.com

55- veevr.com

56- veevr.com
57+58+59- veevr.com
60- veevr.com
61+62- veevr.com
63- veevr.com
64+65- veevr.com
66- veevr.com
67- veevr.com
68+69- veevr.com
70- veevr.com
71- veevr.com
72- veevr.com
73+74- veevr.com
75- veevr.com
76+77- veevr.com
78+79- veevr.com
80- veevr.com
81- veevr.com
82- www.putlocker.com
83-http://www.putlocker.com/file/6964DA5FD08A862B
84-http://www.putlocker.com/file/656DAD7C40478097
85- www.putlocker.com
86+87- www.putlocker.com
88- www.putlocker.com
89- www.putlocker.com
90- www.putlocker.com
91- www.putlocker.com
92- www.putlocker.com
93- www.putlocker.com
94- www.putlocker.com
95- veevr.com
96+97- www.putlocker.com
98-http://www.putlocker.com/file/AE11382E5AE5D248
99- www.putlocker.com
100- www.putlocker.com
101-112-פילרים ומעולם לא תורגמו
113- www.putlocker.com
114+115- veevr.com
116+117+118- veevr.com
119+120- veevr.com
121- veevr.com
122- veevr.com
123- veevr.com
124- veevr.com
125- veevr.com
126- veevr.com
127+128- veevr.com
129+130- veevr.com
131+132- veevr.com
133- veevr.com
134- veevr.com
135+136+137- veevr.com
138- veevr.com
139- veevr.com
140- veevr.com
141+142- veevr.com
143- veevr.com
144- veevr.com
145-http://www.putlocker.com/file/98126A51DBBA1EC3
146-http://www.putlocker.com/file/6CAAD5A6D29A062A
147-http://www.putlocker.com/file/8B4750729184E52C
148-http://www.putlocker.com/file/34FE688F1AEF513A
149-http://www.putlocker.com/file/7A9E5E7AA05005E2
150-http://www.putlocker.com/file/F84CE23550C88F16
151-http://www.putlocker.com/file/C370CA4C3302BA21
152+153- veevr.com
154+155+156- veevr.com
157+158+159- www.putlocker.com
160- www.putlocker.com
161- www.putlocker.com
162- www.putlocker.com
163- www.putlocker.com
164- www.putlocker.com
165+166- www.putlocker.com
167- www.putlocker.com
168- www.putlocker.com
169- www.putlocker.com
170- www.putlocker.com
171- www.putlocker.com
172- www.putlocker.com
173- www.putlocker.com
174- www.putlocker.com
175- www.putlocker.com
176- www.putlocker.com
177- www.putlocker.com
178- www.putlocker.com
179- www.putlocker.com
180- www.putlocker.com
181- www.putlocker.com
182- www.putlocker.com
183- www.putlocker.com
184- www.putlocker.com
185- www.putlocker.com
186- www.putlocker.com
187- www.putlocker.com
188- www.putlocker.com
189- www.putlocker.com
190- www.putlocker.com
191- www.putlocker.com
192- www.putlocker.com
193- www.putlocker.com
194-http://www.putlocker.com/file/6109D1285D66E31A
195- www.putlocker.com
196- הwww.putlocker.com
197- www.putlocker.com
198- www.putlocker.com
199- www.putlocker.com
200- www.putlocker.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

14 Responses to נארוטו שיפודן \ מסעות ההוריקן פרקים 1-200 תרגום מובנה לצפייה ישירה

 1. מאת xd,,x,s:

  אתם יכולים לעשים מספרים של הפרקים ליד ההורדות אני לא יודע מה לעשות איך אני יודע איזה פרק אני מוריד תודה:):)

 2. מאת משתמש אנונימי (לא מזוהה):

  זה אדיר

 3. מאת טל:

  למה רשום לי שצריך סיסמא כדי לראות???

 4. מאת טל:

  בבקשה תשימו את הפרקים לפי הסדר תרשמו מספר זה מבלבל

 5. מאת KaMiKaZa:

  איפה פרקים 101-112

  וגם שאר העונה

 6. מאת matan:

  אתם יכולים לעזור לי למצוא את פרק 54 של נארוטו הרגיל בבקשה

 7. מאת Noam Ratzon:

  תודה רבה!!! אתם שפיצים!!

 8. מאת משתמש אנונימי (לא מזוהה):

  אהבתי:)

 9. מאת יוסי:

  תודה על הפירסום, רק יש בעיה בשרת veevr

 10. מאת משתמש אנונימי (לא מזוהה):

  לא פועל!!!!!!!! :(

 11. מאת משתמש אנונימי (לא מזוהה):

  חרשנים

כתיבת תגובה